1_uvod_letna2
homepage-header

Farnosť Šuňava - AKTUÁLNY OZNAM !

Milí bratia a sestry, podľa nariadenia hlavného hygienika SR a po súhlase KBS budú sväté omše v našej farnosti spolu s oznámenými úmyslami slávené len súkromne. Pán Boh zaplať za pochopenie a prosím o modlitbu za vyriešenie tejto ťaživej situácie.

Vsdp. Mgr. Jozef Gužiak, správca farnosti

VIAC O FARNOSTI AKTUÁLNE OZNAMY BIRMOVANCI
vysna

Aktuálne oznamy

Fotogaléria

Prehľad fotografií z farnosti

Fotogaléria

Fotografie z rôznych príležitostí
a udalostí, ktoré sa odohrali vo
farnosti Šuňava

3_uvod

Praktické informácie z farnosti

Dôležité správy o udalostiach, spoločenstvách, i samotnej farnosti Šuňava

Zanechajte nám správu

Alebo nás navštívte
to top button