Nebeský Otec si spomedzi nás do večnosti povolal našu sestru Annu Hámorovú r. Zacharovú (nar. 25. 8. 1940). Pohrebná svätá omša začne v pondelok (10. 8.) o 14:00 v Kostole sv. Mikuláša.

Odpočívaj v pokoji!