Nebeský Otec si spomedzi nás do večnosti povolal našu sestru Annu Zajacovú r. Kováčovú (nar. 7. 6. 1930). Pohrebná svätá omša začne v Kostole sv. Mikuláša v pondelok o 14:30 hod.

Odpočívaj v pokoji!