pozadie_opustili_nas

Opustili nás

Dobrý Boh si spomedzi nás povolal našu sestru Annu Greňovú r. Omastovú (nar. 5. 4. 1938). Pohrebná svätá omša začne v Kostole sv. Mikuláša vo štvrtok o 14:30 hod.

 
Odpočívaj v pokoji!

to top button