pozadie_opustili_nas

Opustili nás

Nebeský Otec si spomedzi nás povolal do večnosti nášho brata Jozefa Ondruška (nar. 16. 3. 1957). Pohrebný obrad začne zajtra o 14:00 hod. na cintoríne pri Farskom kostole. Po obrade budeme sláviť svätú omšu za zosnulého.

Odpočívaj v pokoji!

to top button