Pobočka Katolíckej jednoty Slovenska v Šuňave

 

Najväčším spoločenstvom v našej farnosti je Katolícka jednota Slovenska, ktorá bola založená v roku 1920, v roku 1948 bola jej činnosť zakázaná a po 42 rokoch (v roku 1990) bola na Valnom zhromaždení v Trnave znovuobnovená.

Katolícka jednota Slovenska je občianske nepolitické združenie. Vo svojej činnosti sa opiera o duchovné vedenie Katolíckej cirkvi a o pomoc štátnych a neštátnych subjektov a jednotlivcov.

Poslanie a ciele Katolíckej jednoty Slovenska:

  • obnoviť, upevniť a chrániť morálne hodnoty národa, najmä vieru, náboženské a národné povedomie mládeže, rodín a celého národa;
  • vykonávať službu ľudskej spoločnosti;
  • plniť charitatívnu a vzdelávaciu činnosť, vhodné programy pre mládež, ako aj medzinárodné kontakty;
  • uplatnosť ľudskosť, lásku a vzájomnosť.

Ústredie Katolíckej jednoty Slovenska sídli v Trnave. V súčasnosti má na Slovensku 73 pobočiek. Z toho 4 sú v našej diecéze: Námestovo, Spišská Nová Ves, Spišská Belá a Šuňava.

Pobočka v Šuňave bola založená v roku 1995 a v súčasnosti má 260 členov. V prvých rokoch svojho pôsobenia sa venovala i takej činnosti ako sú prednášky a besedy s rôznymi osobnosťami kresťanského života. Taktiež napomáhala mládežníckym spevokolom pri organizovaní rôznych akadémií a koncertov.

Momentálne sa zaoberá zväčša organizovaním pútí najmä na mariánske pútnické miesta, ale aj iné obľúbené pútnické miesta, či na príležitostné slávnosti.

Návrh-akcii-na-r.20171272
Správa-KJS-za-r.-2015-20161271
správa-KJS-za-20-rokov