Kostol svätého Mikuláša

 

Podľa Jána Vencku bol na Vyšnej Šuňave  roku 1693 postavený murovaný kostol, sklepený (tvoriaci klenbu) a zasvätený sv. Mikulášovi, biskupovi a vyznavačovi. Avšak, podľa vizitácie z roku 1798 nebolo známe, kedy a kto ho postavil alebo posvätil.

Dnešný kostol bol postavený roku 1832 na mieste starého. Nový kostol bol postavený dekanom a hranovníckym farárom Jánom Nepomukom Habovským v klasicistickom slohu.

 

Oltáre

Kostol má tri oltáre

  • Hlavný – neskorobarokový z konca 18. st. zasvätený sv. Mikulášovi biskupovi. V strede stĺpovej architektúry tohto oltára sa nachádza plastika sv. Mikuláša z 19. st., po stranách plastiky sv. Petra a Pavla. V nadstavci je umiestnený obraz sv. Jozefa s Ježišom. Vo vrchole sa nachádza plastika sv. Michala. Oltár bol reštaurovaný v roku 1887, bol doplnený akantovou ornamentikou.
  • Bočné oltáre – Oltár neskorobarokový zasvätený  Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, kde sa v nadstavci nachádza obraz Panny Márie a taktiež neskorobarokový oltár zasvätený sv. Ondrejovi apoštolovi, v ktorého nadstavci je umiestnený obraz Krista na Olivovej hore.

Na farskom úrade sa nachádza voľná plastika sv. Mikuláša z konca 14. st.  Pochádza pravdepodobne z kostola z Vyšnej Šuňavy.

 

Zvony

Pred prvou svetovou vojnou boli v kostole sv. Mikuláša dva zvony. Podľa ústnej tradície jeden z týchto dvoch pochádzal zo susednej dnes už zaniknutej osady Hrachovisko a v roku 1917 jeden vzali na vojnové účely. Podľa iného podania boli v lete 1917 zrekvirované dva zvony. Jeden veľký (600kg) a jeden malý (300 kg), ktorý bol puknutý a nebol v prevádzke. Menší zvon ponechali. V roku 1922 boli zakúpené dva bronzové zvony – veľký zvon Mikuláš, ktorý váži 385 kg a malý zvon s váhou 171 kg. Okrem veľkého a malého zvona bola na veži aj cengálka (50 kg), ktorá slúžila na zvolávanie žiakov do starej školy.