pozadie_opustili_nas

Opustili nás

Nebeský Otec si spomedzi nás do večnosti povolal našu sestru Žofiu Marovú r. Hudáčovú (nar. 20. 12. 1930). Pohrebná svätá omša začne vo Farskom kostole pondelok (12. 7.) o 13:00 hod.

Odpočívaj v pokoji!

to top button