pozadie_opustili_nas

Opustili nás

Nebeský Otec si spomedzi nás do večnosti povolal našu sestru Máriu Ondruškovú r. Fridmanovú (nar. 21. 6. 1932). Pohrebná svätá omša začne vo Farskom kostole v piatok (14. 5.) o 14:00 hod. Odpočívaj v pokoji!

to top button