Prestavba farskej budovy

Pastoračné podmienky

1. Klubovňa

V čase môjho príchodu do farnosti nemala farská budova žiadne priestory pre pastoračné aktivity okrem kancelárie. Z povaly a zadnej časti budovy, ktorá kedysi slúžila ako chliev a časom ju môj predchodca upravil na skladovací priestor, sme vytvorili klubovňu, v ktorej sa stretávajú deti, mládež, lektori, dôchodcovia a iné spoločenstvá, no tieto priestory nie sú dostatočne vyhovujúce. Dolná časť klubovne je veľmi chladná, takže v zime nie je možné sa v nej dlhší čas zdržiavať. Inštalovaný radiátor ústredného kúrenia dokáže vytvoriť v najchladnejšom období teplotu okolo 16 °C. Síce je vybavená krbovými kachľami, no zahriatie miestnosti trvá pri nízkych zimných šuňavských teplotách aj niekoľko hodín, čo je pre 1-2 hodinové stretnutie raz za deň nepraktické.

Horné poschodie klubovne síce s kúrením problém nemá a dva radiátory dokážu dostatočne poslúžiť na vytvorenie príjemnej teploty, no miestnosť je v podstate improvizovaným upravením povaly hospodárskej budovy. Je teda veľmi nízky. To spôsobuje v prípade väčšieho množstva ľudí naopak prehriatie vzduchu a následne ťažšie odvetrávanie. Tiež pohyb v tomto priestore nie je jednoduchý najmä pre dospelých a starých ľudí. Udieranie hlavy do zvažujúceho sa stropu je bežnou nepríjemnou záležitosťou.

Táto časť budovy nemá žiadne sociálne zariadenie ani prívod vody, takže všetci, ktorí sa v nej zdržiavajú, musia v prípade potreby prísť do obytného priestoru kňaza. To je jednak nepraktické, keďže musia vyjsť z priestoru a najmä v zime prechádzať po vonku a jednak to môže byť nie celkom vhodné, keďže ide o osobné priestory kňaza. Taktiež ak sa koná stretnutie bez kňaza a ten nie je doma, veriaci musia hľadať iný spôsob.

Priestory klubovne príležitostne slúžia aj pre slávnostné stolovanie v prípade odpustových slávností, iných farských slávností alebo pre stretnutia kňazov po väčších spovedaniach. Klubovňa však nemá vlastnú kuchynku, a tak sa všetko pripravuje v osobnej kuchyni kňaza a prenáša sa po vonku.

2. Priestory pre hostí

Farské budovy minulosti boli tvorené najmä ako súkromné ubytovanie pre jedného človeka.  To spôsobuje, že kňaz v prípade potreby nemá kde usadiť vyšší počet hostí. Taktiež prípadní nocľažníci majú len jednu, nie celkom vyhovujúcu toaletu a kúpeľňu, ktorá slúži osobne kňazovi, čo v prípade nerodinných návštev nie je celkom príjemné.

3. Priestory pre kňaza

Zbytočné chodbové priestory, ktoré treba vykurovať a ktoré zaberajú priestor, ktorý by sa dal prakticky využiť, spôsobujú rozťahanosť obytného priestoru po celej budove. Tiež zbytočné priechody v miestnostiach (väčšina izieb má dvojo dverí, obývačka až trojo) spôsobujú, že nie je možné rozumne rozmiestniť nábytok.

4. Skladovacie a archívne priestory

Budova nemá žiadne skladovacie a archívne priestory. Farský archív sa nachádza v kancelárii, kde zaberá všetky priestory skríň a mnohé iné veci nie je možné prakticky a čisto uskladniť ak majú ostať po ruke. Farnosť tiež vlastní dve polohovateľné postele, ktoré je nutné v čase, keď nie sú ľuďom potrebné, skladovať vo farskej klubovni, kde zaberajú veľa miesta.

 

Technické dôvody:

1. Strecha

Strecha je zhotovená z tenkého hliníkového plechu, ktorý bol pravdepodobne nesprávne inštalovaný a časom v ňom vznikli poškodenia, cez ktoré preniká voda. Už pri mojom príchode ma predchádzajúci duchovný otec upozornil na vedierka, ktoré sú umiestnené pod poškodené časti. Taktiež v súvislosti s vlhkosťou zahníva krov, ktorý by bolo nutné vymeniť. Navyše ľadovec pred pár rokmi strechu ešte viac poškodil, takže na nej vidno drobné preliačiny.

2. strop

Strop budovy pozostáva z dosiek a ako izolačný materiál je použitý štrk a šašina. Časom sa na ňu zrejme aplikovala tenká vrstva betónu, aby mohla povala slúžiť ako skladovací priestor. Z toho dôvodu z fary uniká veľké množstvo tepla v zime, čo neúmerne predražuje vykurovanie. Ani rozloženie izolačného materiálu po povale neprinieslo viditeľné úspory pri vykurovaní.

3. Tepelná izolácia

Okná a vstupné dvere budovy boli pred časom vymenené za moderné plastové. No steny budovy nie sú zateplené, čo v kombinácii s použitým stavebným materiálom (tehla a kameň) takisto spôsobuje veľké tepelné straty v zimnom období. Stropy sú vysoké, a teda aj množstvo vykurovaného vzduchu je oproti iným moderným budovám oveľa väčšie.

4. Vzlínajúca vlhkosť

Vlhkosť múrov je zrejme najväčší problém celej stavby. Tá nebola v minulosti nijakým spôsobom zaizolovaná a stojí na umelo navŕšenom briežku. Za budovou sa tiahne stúpajúci pozemok, a teda aj všetka voda, ktorá do pôdy vsakuje, postupne preteká popod budovu. Tá vodu nasáva a to spôsobuje vysokú mieru vlhkosti nielen na vonkajších priečkach, ale hlavne na vnútorných. Preto ani izolácia pomocou fólie a drenážnych trubiek nepriniesla nijaký efekt. Vlhkosť stien, ktorá siaha v niektorých miestach až do jedného metra, spôsobuje množenie plesní najmä v zimnom období, kedy sa menej vetrá.

5. Podlahy

Podlahy sú v niektorých častiach budovy veľmi jednoduché – drevené dosky na štrkovom podloží. Niektoré časti boli pred časom zabetónované, čo ale spôsobuje problém ešte vyššej vzlínavosti vody do stien, keďže vlhkosť nemôže prirodzene odvetrávať do priestoru cez drevené dosky. No tam kde sú drevené podlahy, je zase problém so škodcami, ktoré sa cez ne snažia preniknúť do budovy: myši, hmyz…

6. Rozvody vody, ústredného kúrenia a elektriny

Rozvod vody po budove je neekonomický, keďže kotol ústredného kúrenia aj ohrevu úžitkovej vody je v kotolni v zadnej časti budovy a na prítok teplej vody do kuchyne aj kúpeľne je potrebné nechať odtiecť 5 a viac litrov vody.

Rozvody ústredného kúrenia sú zastarané a vykurovacia voda sa nachádza v značne hrubých potrubiach, preto sa musí ohrievať oveľa väčšie množstvo vody oproti moderných vykurovacím rozvodom.

Rozvody elektriny a pripájacie zásuvky neprešli za desaťročia žiadnou väčšou úpravou. V miestnostiach sú naťahané predlžovačky a jednotlivé zásuvky sú niekde vo výške vyše jedného metra a niekde je v celej miestnosti len jediná, čo v dnešnej dobe nemôže postačovať na všetky spotrebiče, ktoré sú bežne v obytných či kancelárskych priestoroch využívané. Rozvodná skriňa je doslova záhadou. Tiež osvetlenie miestností je riešené veľmi zle: vypínače svetiel sú vždy len pri jedných dverách, hoci do miestnosti sa vchádza aj z troch strán.

 

 

 

Pri úvahách o farskej budove sme premýšľali rôznymi smermi: nadstavba budovy, úplne nová budova na inom mieste, oprava budovy… Pri všetkých týchto možnostiach však ostáva vždy pár kľúčových problémov, ktoré by boli pre tento projekt buď neekonomické alebo nepraktické. Rozhodli sme sa preto postaviť novú budovu na starých základoch. Tie, po obhliadke odborníkom, spĺňajú statické podmienky pre stavbu novej budovy a po adekvátnom odizolovaní budú vhodným podložím.

Budova bude situovaná do dvoch oddelených priestorov v dvoch podlažiach: priestor pre farské účely a priestor pre kňaza.

Prízemie

 • Na dolnom podlaží budú situované priestory nevyhnutné pre fungovanie farnosti:
  • farská kancelária s archívom
  •  kuchyňa s multifunkčne využiteľným priestorom a možnosťou predeliť miestnosť na dve menšie, v ktorých môžu prebiehať naraz dve aktivity a v prípade slávnostných príležitostí môžu slúžiť ako kuchyňa s oddelenou väčšou jedálňou
  • byt pre príležitostnú návštevu alebo pre trvalé ubytovanie iného kňaza, prípadne do budúcnosti kňaza, ktorý by mal zdravotné a pohybové problémy
  • toaleta určená pre návštevníkov farskej budovy (aj imobilných)

1. podlažie:

 • obývacia miestnosť spojená s jedálenským a kuchynským priestorom
 • komora
 • spálňa a pracovňa spojená so šatníkom a osobnou kúpeľňou a toaletou kňaza
 • izba pre rodinné a blízke návštevy
 • kúpeľňa s toaletou pre rodinné a blízke návštevy
 • K budove bude opäť pristavaná „hospodárska časť“ v ktorej bude kotolňa, garáž a dielňa.

Ako všetky projekty týchto rozmerov si aj nová farská budova vyžaduje značné finančné prostriedky. Jej realizácia môže teda začať až vtedy, keď sa nám ich podarí zhromaždiť. Väčšiu časť, verím, zabezpečia veriaci farnosti Šuňava, ktorým by mala v budúcnosti slúžiť prostredníctvom priestorov, kde sa môžu zhromažďovať v rámci pastoračných aktivít a prostredníctvom ubytovania duchovného správcu, ktorý sa má starať o ich nesmrteľné duše.

Samozrejme, že bude vítaný každý milodar, o ktorom je darca presvedčený, že bude v tomto projekte použitý na dobrý cieľ.

Ak by ste teda chceli podporiť toto dielo, môžete to urobiť osobne skrze duchovného správcu farnosti Šuňava alebo priamo na účet farnosti:

 

SK97 1100 0000 0029 4804 7881

 

V prípade, že sa rozhodnete pre priamy vklad na účet, napíšte prosím do poznámky pre prijímateľa názov projektu „FARA“ a pre ohlásenie milodaru meno súkromnej osoby alebo firmy. V prípade, že si neprajete byť menovaný, môžete napísať „bohuznámy/a; bohuznáma rodina“ a pod.

 

Za všetky milodary vopred vyslovujeme úprimné poďakovanie.

Nech Vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.

to top button